MR Urografi

MR Ürografi klinikte çeşitli üriner sistem patolojilerini görüntülemek için kullanılan invaziv (girişimsel) olmayan bir görüntüleme yöntemidir MR ürografi hamile cocuk ve kontrast madde alerji veya renal yetmezliği olan hastalarda konvansiyonel yöntemlere göre tercih edilme sebebidir.