Hakkımızda

Echomar Sağlık Grubu 1992 yılından bu yana uzun yıllardır kalite standartları çerçevesinde hizmet vermektedir. Tıbbi görüntüleme merkezleri alanında Türkiye ve Avrupa’da teknolojik yatırımlarıyla tanınmaktadır. “ECHOMAR” marka anlamı ve etkisi olarak Türkiye’de başta MR ve tıbbi görüntüleme teknolojileri alanında yaygınlaştırıcı bir etkiye sahip olmak üzere yola çıkmıştır. Bu nedenle öncelikle Türkiye’de devamında da dünya çapında bir iz yaratmak adına yankı anlamını taşıyan “ECHO” kelimesiyle emar kelimesinin kısaltılmış bir şekli olan “MAR” kelimesinin birleşimiyle “ECHOMAR” markası 1992 yılında hedeflerine ulaşmak üzere yola çıkmıştır.

Echomar; mesleki uzmanlığa sahip, insana değer veren deneyimli bir ekibe sahip, uluslararası standartlarda kalite anlayışı ve uygulamaları ile sağlık alanında yaygın olarak tercih edilen görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerini sunmaktadır. Geniş cihaz parkuruna sahip Echomar; teknolojiyi yakından takip ederek görüntüleme ve tanıda, dünyadaki yeniliklerin Türkiye’ye taşınmasına aktif rol üstlenmektedir.  Echomar, sağlık hizmetlerine paralel olarak yapılmakta olan araştırmalar neticesinde oluşan talep ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için yeni şube ve teknolojik yatırımlarını kurumun stratejik planları doğrultusunda yapmaktadır. Toplam kalite anlayışı doğrultusunda beklenti ve memnuniyete odaklı kalite bilinci daima öncelik durumundadır. Teknoloji ve geliştirilen sistemlerle birlikte işleyiş süreçleri sürekli olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirme çalışmalarına önem verilmektedir. Çalışanlarımızın değerli oldukları bilinci ile onları eğitimlerle desteklemekte ve sürekli iyileştirme süreçlerinde etkin kılmaktayız.  Teknolojik gelişmeleri, bilimsel ve yönetsel atılımları sürekli takip ederek hastalarımızın hizmetine sunmaktayız.

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan tıbbi görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli kadrolarımız ile sunmaktır.

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan bir sağlık kuruluşu olmaktır.

ECHOMAR hasta memnuniyetini arttırmak için aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışır:

  • Sağlık alanında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kendini buna göre yenileyerek tıbbi görüntüleme ve tanı hizmetini sunmak.
  • Tıbbi etik kurallarına uygun bir biçimde çalışmak.
  • Tüm çalışanların katılımı ile Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
  • Hasta ve hasta yakını haklarını gözetmek.
  • İletişim süreçlerinde etkileşimli uygulamalarla aktif geliştirme planları uygulamak.