İnsan Kaynakları Politikamız

 • Liyakat ilkesi çerçevesinde işe en uygun personeli istihdam etmek,
 • Çalışanlarımızı işletme ve toplum yararına mümkün olduğunca etkili olarak yönetmek.
 • Ahlaki ve Sosyal Sorumluluk anlayışıyla çalışanların yaratıcı katkılarını artırmak,
 • Verimlilik ilkesi ile en az girdiyle en çok çıktıyı elde etmek.
 • Ülke yasalarına ve hükümet politikalarına göre hareket etmelerini öngörmek.
 • Toplam kalite anlayışı ile İş gücü uyumunu ve ekip çalışmasını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ilkesi ile güvenli ve sağlıklı bir iş çevresi koşulu oluşturmak,
 • Sürekli gelişen, yenilenen teknoloji ve hizmetler için Kurum içi ve dışı eğitimler vermektir.
 • İşe alım sürecimizin amacı; insan kaynakları politikamız ile uyumlu, pozisyon için geçerli davranışlar ve mesleki bilgi, becerilere sahip, yenlikçi, ekip çalışmasına inanan, öğrenmeye, kendini ve işini geliştirmeye açık, insan ilişkilerinde başarılı, analitik düşünebilen, güler yüzlü, yetkin kişileri bünyemize kazandırmaktır.
 • İşe alım sürecinde insan kaynakları bölümü ve eleman ihtiyacı olan bölümlerle koordineli olarak yürütülür.
 • Çeşitli kaynaklardan gelen başvurular değerlendirilir, ihtiyaç duyulan veya ileride oluşabilecek açık pozisyonlar için ihtiyacı karşılamak amacı ile kurum içindeki lokasyonlara yönlendirmek için CV bankasına aktarılmaktadır.
 • İnsan Kaynakları departmanı tarafından değerlendirilen aday başvuruları içerisinde mevcut açık pozisyonlarla ilgili başvurular öncelikli değerlendirilmektedir.
 • İnsan Kaynakları departmanı tarafından uygun görülen adaylar ikinci aşamada ilgili departmanla mesleki yetkinlikleri ve teknik ayrıntıların görüşülmesi için yönlendirme yapılır. İkinci görüşmede uygun bulunan adayların işe alım komisyonunun kararının olumlu olması durumunda görev almak isteyen adaya iş teklifi yapılır.
 • Başvuru yapan tüm adaylara objektif yaklaşılır, zamanında ve doğru bilgilendirme yapılarak adayların kurum ile paylaştıkları tüm bilgiler gizli tutulmaktadır.

İşe Alıştırma (Oryantasyon)  Eğitimi 

Yeni işe başlayan arkadaşlarımızın işlerine,  iş arkadaşlarına ve işyerine tanıtımı ve uyumu sürecidir. Bu süreçte yeni başlayanlar iş performansı, arkadaşlarıyla uyumu birim yöneticisi tarafından takip edilerek işi ile ilgili eğitimler verilir. 

Eğitim ve geliştirmenin Tanımı ve Önemi 
Eğitim; bireyin sosyal zihinsel ve fiziksel olarak gelişimini, 
Öğretim; belli bir mesleğe hazırlanmasını ve yönetilmesini, 
Yetiştirme; bir meslek veya hizmette görev yapacak kişileri nitelikli eleman durumuna getirmeyi, 
Geliştirme; bir meslekte veya hizmette çalışmakta olan elemanların bilgi ve becerilerinin yükseltilmesidir. 
Eğitim ve geliştirme; bir bireyin işini etkin bir şekilde yapma yeteneğini arttırarak, şimdiki ve gelecekteki performansını iyileştirme yönündeki eylemdir. 

Eğitimin Amacı; 
Performansı iyileştirme, 
Verimliliği artırma, 
İşgücü esnekliğini arttırma, 
Örgüt stratejisini desteklemedir 
Yukarıdaki tanımlar ve amaçlar doğrultusunda Özel Echomar Göztepe Hastanesi çalışanlarına bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmek için Kurum içi eğitimler ve kurum dışı eğitimler verilmektedir.