Sağlık Aktüel

Rahim Filmi HSG

RAHİM FİLMİ HSG NEDİR? Rahim filmi HSG, sperm ile yumurtanın buluşmasını sağlayan rahim kanallarının (tüplerin) açık olup olmadığının anlaşılabileceği tek radyolojik inceleme yöntemidir. HSG ile hem tüpler hem de embriyonun içinde tutunup gelişeceği rahim boşluğu incelenmiş olur. RAHİM FİLMİ HSG NEDEN ÇEKİLİR? Kadının yaşına göre değişen makul bir süre boyunca korunmasız cinsel ilişkiye rağmen hamile …

Rahim Filmi HSG Read More »

MR Artrografi

Eklem içi yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan tanı yöntemidir. Böylelikle normal MR incelemede görülmesi zor olan yapıların görüntülenmesi sağlanır.. Eklem içine kontrast madde karışımı ince bir iğne ile verilerek eklem kapsülünde şişkinleşme sağlanır Ve kısa bir bekleme süresinden sonar MR incelemesi yapılır.Enjeksiyon ise bazı eklemlerde US yada skopi rehberliğinde yapılır.

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar ünitemizde, biyokimya; kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında çalışmalar yapılır. Karaciğer, böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL gibi kan yaflları ve fleker ölçümleri, gizli flekerin araştırıldığı yükleme testleri, bu bölümde çalışılan testlerden bazılarıdır. Bunun yanında mikrobiyoloji, patoloji ve hormon testleri yapılmaktadır.  Tüm Biokimya Testleri  Karaciğer fonksiyon testleri Diabet Böbrek Fonksiyon Testleri Kardiak …

Laboratuvar Hizmetleri Read More »

MR Urografi

MR Ürografi klinikte çeşitli üriner sistem patolojilerini görüntülemek için kullanılan invaziv (girişimsel) olmayan bir görüntüleme yöntemidir MR ürografi hamile cocuk ve kontrast madde alerji veya renal yetmezliği olan hastalarda konvansiyonel yöntemlere göre tercih edilme sebebidir.

MR Kolanjiyografi

Kolanjiyopankreatografi (MRKP) pankreatik ve biliyer (Safra yolları) sistemin değerlendirilmesinde, girişimsel olmayan bir inceleme tekniğidir. Boylelikle safra yollarına ait taş, tm. gibi hastalıkların tanısına yardımcı olur.

Meme MR

Mamografi ve ultrasonografiden farklı olarak meme lezyonlarının şekil, kontur, boyut gibi morfolojik özelliklerine ilave olarak meme parankimi ve bu zemindeki kitle lezyonlarının doku perfüzyon karakteristiklerini göstermektedir. Meme MR çekimi için uygun dönem adetin 5. ve 12. günleri arasındadır. Adet dönemi yapılan çekimlerde meme parankimide yoğun kontrast tutarak zemindeki olası kitleyi gizlemektedir. Oral kontraseptif veya hormon replasman tedavisi kullanan olgularda meme MR …

Meme MR Read More »

MR Bos Akım

Bazi Hidrosefali türlerinin tanısı ve tedavisinin olası durumunu belirlemek için başvurulur. Beyin içi boşluklularda bulunlan omurilik sıvısının bazı özelliklerini inceleme yönemidir.

MR Fonksiyonel

Bazı beyin fonksiyonlarının beyinde yer aldığı merkezi gösterebilen bir yöntemdir. Hastanın önceden belirlenmiş komutları (parmak saymak, gözüne yansıtılan imajları sessizce okumak gibi) ardışık olarak yerine getirmesi sonucunda beyinde buna ait merkezdeki kan akımı artar. Ortaya çıkan sinyal intansite artışı renklendirilerek görüntülenir. Böylece hastalıklı bölge ile komşu betin merkezinin komşuşluğu belirlenir.

MR Spektroskopi

Manyetik rezonans spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayırımında (habis tümör, abse, demiyelinizan hastalık vs) kullanılan bir incelemedir. Bu hastalıkların ayrımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmiş hastaların takibinde, …

MR Spektroskopi Read More »

MR Anjiografi

MR anjiografi, anevrizmalar (balonlaşma), AVM (damar yumakları), damar darlıkları ve tıkanıkları gibibeyin damar hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılır. MR-anjiografi, her durumda kateter anjiografinin yerini tutan bir tetkik değildir. Hastaların bir kısmında MR-anjiografiye gerek duyulmadan veya MR anjiografiden elde edilen bilgiler üzerine kateter anjiografi yapılması gerekli görülebilir.