Dijital Röntgen

Dijital skolyoz-boy grafileri ve orthoröntgenogram incelemeleri gerçekleştirilebilmektedir. Dijital skopik incelemeler ve dijital çekimler yanında istenirse kaset çekimleri de yapılabilmektedir. Dijital sistemin görüntü oluşturucusu (image intensifier) geniş olduğundan ( 38 cm ) geniş alanlar dijital olarak grafi kapsamına alınabilmektedir. Anjiografik incelemede saniyede 8 çekime kadar çıkan yüksek hızlı çekim sayesinde yüksek debili vasküler patolojilerin görüntülemesi sağlıklı olarak yapılabilmektedir. Dijital sistemde kasetli çekimlere kıyasla radrasyon dozu belirgin olarak daha düşüktür. Dijital cihazın masası +/- 90 derece döndürülebilmekte ve böylece trendelenburg ve benzeri pozisyonlarda incelemeler yapılabilmektedir. 

Merkezimizde dijital röntgen ve DSA incelemeleri yanında PTK, bilier drenaj ve enteroklizis gibi radyolojik incelemeler de gerçekleştirilmektedir. Tüp imaj mesafesi 110 ile 150 cm arasında değişmekte ayrıca mevcut duvar bukisi ile tüp görüntü elde edilebilmektedir. Dijital ortam sayesinde tüm görüntüler cihaz hafızasında saklanmakta, ayrıca istenirse CD kaydı ile hastalara verilebilmektedir. Dijital sistemin sağladığı avantajlardan biri de tek ekspojur ile pencere ayarı ile oynayarak kemik ya da yumuşak dokuya yönelik filmlerin basılabilmesidir. 

Bu cihaz ile skolyoz ve alt ekstremite uzunluk ve açı ölçümlerine yönelik görüntüler elde edilebilmektedir. Skolyoz özellikle çocuk yaşı ve ergenlik yaşında ortaya çıkabilen omurga eğrilikleri ile ilgili bir hastalıktır. Bu grafilerle eğriliklerin şekli, eğriliklerin açıları ölçülebilmektedir. Bu ölçüler ve bu bulgular doğrultusunda sonraki tedavilere karar verilmektedir. Alt ekstremite ve boy farklılıkları da değişik sebeple ortaya çıkabilen ve yürüme bozukluklarında topallamaya sebep olan hastalıklar grubudur. Bu hastalıklara düzeltici tedaviler uygulanabilmekte, dolayısıyla tedavi ve cerrahi öncesinde alt ekstremitenin farklılıkları değişik kemikler arasında açılanmalar, bu açıların normal olup olmadığı hakkında inceleme yapılmakta ve yine sonraki tedaviler bu incelemeye göre karar verilebilmektedir. Ayrıca tedavi sonrası ve eğer takip kararı alınmışsa yine aynı metotlar ile inceleme yapılaraktan hastalığın ilerlemesi, iyileşmesi veya değişip değişmediği gibi konular hakkında bilgi edilebilmektedir. Tüm ölçümler dijital ortamda yapılmakta, filme aktarılabilmektedir. Dolayısıyla tetkiki isteyen hekim tarafından da kolaylıkla görülebilmektedir. Yanı sıra bu ölçüm işleminin yapılmamış olduğu röntgen de filme alınmakta, bu ölçümler tedavi eden ve tetkik isteyen hekim tarafından ayrıca yapılabilmektedir.
Tüm kontrastlı tetkiklerden biri de Angiografik incelemelerdir. Radyasyon dozunun azaltılması yanı sıra ayrıca verilen kontrast miktarı da belirgin derecede azalmakta, düşük miktarda kontrast madde kullanılaraktan aynı düzeyde görüntüler elde edilebilmektedir. Bu sayede dışardan verilmiş olan ve kontrast maddenin de yan etkileri azaltılabilmektedir. 

Özellikle halk arasında baloncuk olarak bilinen damar sisteminde anevrizmak genişlemelerin saptaması hayati önem taşımaktadır. Bu hastaların Angiografik incelemesi DSA yöntemi ile yapılabilmektedir .HSG,IVP,MİDE-KOLON,ENTEOKLİZİS ve diğer Röntgenler cihazımızda çekilebilmektedir. 

Günümüzde de, oldukça yaygın olarak sindirim sistemi, idrar yolları, kadın üreme organları ve vücudun daha bir çok bölümünün incelenmesinde kullanılmaktadır. Normal filmlerde görülemeyen yapılar kontrast madde denilen ilaçlarla boyanarak görünür hale getirilir. Kontrast maddeler, baryum ve iyot gibi radyoopak maddeler içeren ilaçlardır. Kontrast maddeler, uygulanacak incelemenin türüne göre, hastaya içirilerek, lavman yapılarak, idrar sondası yoluyla veya enjeksiyonla verilir. Kontrast madde verilmesini takiben, incelenen organ doktor tarafından ekranda izlenerek çeşitli pozisyonlarda filmler çekilir. 

En sık incelenen organlar şunlardır: 

  • Kalın barsak (Kolon (kalın barsak) Filmi)
  • Üst sindirim sistemi (yemek borusu-mide-oniki parmak barsağı) (Üst Sindirim Sistemi İncelemesi)
  • İnce barsaklar (İnce Barsak Filmi)
  • İdrar yolları (Mesane ve İdrar Yolları İncelemesi)
  • Kadın üreme organları (Kadın Üreme Organlarının İncelenmesi)