Kısa Aks Myokard İnceleme

Amyloidozlu olguda kısa aks geç myokard kontrastlı tetkikte (R-TurboFlash) septal miyokardiyal boyanma