Füzyon Prostat Biyopsi

Prostat kanseri erkeklerde yaygın olarak görülebilmektedir. Bu hastalığın teşhisi esnasında genel olarak görüntüleme yöntemlerinden yararlanılmakta, şüpheli durumlarda da biyopsi tercih edilmektedir. Füzyon prostat biyopsi bu gibi durumlarda öne çıkmaktadır. Echomar Tıbbi Görüntüleme Merkezi 1992 yılından bu yana tecrübe ve uzman hekim kadrosuyla prostat füzyon biyopsi alanında teknolojik olarak hizmet vermektedir. Hastalara ayrıca talep olması durumunda Multiparametrik Prostat MR hizmeti de Echomar tarafından verilmektedir.

Klasik anlamdaki prostat biyopsi ile füzyon prostat biyopsi arasındaki temel farkları kısaca özetleyelim.

Füzyon Prostat Biyopsi Ne Sunuyor?

Ultrasonografi ile yapılan klasik anlamdaki prostat biyopsi esnasında prostat bezinin sınırları çizilebilirken, kanser odaklarının net olarak belirlenmesi imkanlar dahilinde yeterli olamamaktadır. Bu belirsiz durum nedeniyle hastaların yaklaşık olarak 1/3′ ü şüphe duyulan durumlarda bir kaç sene sonra tekrar biyopsi yaptırmaktadır. Bunun sonucunda da biyopsi yapılanların bir kısmında tümör tespit edilebilmektedir. Klasik prostat biyopsi sınırlı bir analiz sunabildiğinden klinik anlamda yüksek risk taşımayan lezyonların saptanmasıyla gerekli olmayan tedaviler ve buna bağlı komplikasyonlar artmaktadır. Kısaca değerlendirmek gerekirse riskli oluşumların yanlış saptanması, hastaların gerekli olmayan tedaviler görmesi veya gerekli tedavilerin zamanında uygulanamaması gibi birbirini etkileyen durumlar ortaya çıkabilmektedir.

simdi_ara

Multiparametrik Prostat MR:

Füzyon prostat biyopsisi burada hastalara ve hekimlere teşhis anlamında olanaklar sunmaktadır. Prostat ile ilgili yapılan MR görüntüleme işlemlerinde kanser bölgesi tespit edilmesi belirgin bir şekilde sağlanabilmektedir. Bu nedenle son dönemde prostat hastalıklarında teşhis aşamasında MR görüntüleme son derece yaygınlaşmıştır. Fakat biyopsi sırasında MR görüntüleri yeterli olmamaktadır. Biyopsi ancak ultrasonografi eşliğinde sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Bu noktada füzyon prostat biyopsi devreye girmektedir.

MR ve Transrektal Ultrasonografi verileri Füzyon Biyopsi Tekniği ile senkronize edilmektedir. MR’da bulunan lezyonlar ultrason cihazında da URONAV navigasyon teknolojisi ile lokalize edilerek  geçerli hedeften doku örneği alınır.

MR TRUS Füzyon Prostat Biyopsi Nasıl Uygulanıyor?

Prostat kanseri şüphesinde uygulanacak Multiparametrik Prostat MR tetkiki prostat bezinde yer alan tümörün sınırlarını ve yerini belirleyebilmektedir. Füzyon biyopsi de bu MR görüntüleriyle ultrason görüntülerinin geliştirilen yazılımla birleştirilerek noktasal anlamda biyopsiyi gerçekleştirmeye olanak tanımaktadır. Bu yazılımla Multiparametrik MR görüntüleri 3 boyutlu olarak oluşturulur. Prostat bezi ve içindeki tümör dokusu 3 boyutlu ve renkli olarak analiz edilmektedir. Amerika’da uluslararası hizmet veren Cleveland Clinic, Mayo Clinic, John Hopkins, UCLA gibi sağlık kuruluşları Füzyon Prostat Biyopsiyi ve URONAV teknolojisini tercih etmiştir.

simdi_ara

Prostat Kanseri Teşhisinde Füzyon Biyopsisi

Adım Adım Füzyon Biyopsi

  • MR ve Ultrason Görüntüleri URONAV Yazılımıyla Eşleştirilerek Haritalama Çıkartılıyor.
  • Ultrason ile biyopsi uygulanmaya devam edilebiliyor. Füzyon sayesinde doğru hedeften örnek alınması sağlanıyor.
  • Gereksiz biyopsi tekrarının önüne geçiliyor.
  • Erken tanı sayesinde tedavi imkanlarının ve başarısının artması.
  • Biyopsi alınan yerlerin kodlanarak kayıt altına alınabilmesinin sağlanması ve arşiv olarak tutulabilmesi.

randevu_al

simdi_ara